11-15 EKİM 2021 ZONGULDAK 1. KADEME ANTRENÖR KURSU

1. Kademe Antrenör Kursu'na katılacakların kurs bedeli olan 500 TL'yi (SBF mezunu veya öğrencisi 400 TL), 8 Ekim 2021 tarihine kadarTR39 0013 4000 0128 0957 5000 30 IBAN'a "Denge Oyuncak Spor Malzemeleri Kırtasiye Ticaret" ismi ile yatırmaları gerekmektedir.

Kursa katılacak adayların  11 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 10.00'da Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Spor Salonu'nda hazır olmaları gerekmektedir.

Adaylar ekte yer alan Başvuru Formunda ki kurs katılım evraklarını tamamlamış şekilde getirip İl Temsilcisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Kurs sırasında maske takmak zorunlu olacak ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecektir.

İç İşleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda iki doz aşılarını tamamlamış olan adaylar Aşı Kartlarını, tamamlamamamış olan adayların ise kurs gününden en fazla 48  saat öncesinden alacakları PCR Testi negatif sonuçlarının çıktılarını Kurs Katılım Evraklarnın arasına koymaları gerekmektedir. Aksi taktirde HİÇBİR ADAY ilk günden itibaren kursa kabul edilemeyecektir.

Kursa Katılım İçin Aranan Şartlar

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
d) 18 yaşını doldurmuş olmak,
e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve hazırlanacak Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

Başvuru Formu

İl Temsilcisi - Burak Emrah YAPICI - 0532 592 11 57

Paylaş:


©2016 Hemsball Tüm Hakları Saklıdır. Yedinet

Choose from the demos we created for you.
You can customize side area from admin with any content.
or
User: demo Password: demo

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account

Dünkü Ziyaretçi: 0 | Bugünkü Ziyaretçi: 0